Brzinom do zvezda

Brzinom do zvezda

Nagrada za projekat "Brzinom do zvezda"

Projekat “Brzinom do zvezda” nagrađen specijalnom statuetom “Kampanje sa svrhom”

Projekat “Brzinom do zvezda”, koji zajednički realizuju Telenora i Srpski Atletski Savez uz PR podršku agencije New Moment New Ideas, nagrađen je specijalnom statuetom “Kampanje sa svrhom” za poseban doprinos dobrobiti dece i pojedinca.

Festival društveno odgovorne komunikacije “Kampanje sa svrhom” ima za cilj da podstakne korporacije u rešavanju društvenih problema istovremeno komunicirajući svoje vrednosti. Titula “Kampanje sa svrhom” namenjena je svim kompanijama, institucijama, organizacijama, medijima i marketinškim i PR agencijama, koje su svojim kampanjama direktno uticile na poboljšanje uslova života dece u Srbiji. Ove godine jedan od projekata koji je osvojio nagradu bio je i projekat “Brzinom do zvezda” koji je društveno odgovoran sa inicijalnom idejom da decu integriše u zdrav sistem koji će doprineti njihovom srećnijem odrastanju i razvoju.

Nagrada za projekat